Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Dlaczego ciągłe szkolenie jest tak ważne dla specjalisty BHP?

Może to Ciebie zaskoczy, ale istnieje kilka naprawdę ważnych powodów dla których warto cały czas pogłębiać wiedzę:

Po pierwsze…. Nakazuje to Prawo.

Po drugie …. Nie rozwijasz się, wcześniej czy później, zostajesz za konkurencją.

Po trzecie …. Nikt nie wie wszystkiego, dlatego warto cały czas, zgłębiać swoją wiedzę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie BHP. Szczegóły przeprowadzenia szkoleń BHP zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.) 

Każdy pracownik ma obowiązek co jakiś czas przechodzić szkolenia okresowe. Ale nie traktuj tego szkolenia jako przykry obowiązek a raczej jako narzędzie do poprawienia swoich warunków pracy właśnie z taką myślą zostało stworzone to szkolenie.

Celem kursu jest zapoznanie przyszłego operatora wózków widłowych z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi wózków widłowych oraz zagrożeń i odpowiedzialności jak się z tym wiąże

Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy,proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. 

Osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy,proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej.